Kdy je potřeba energetický průkaz pro komerční budovu

Z novely zákona č.406/2000vyplývá povinnost zajistit průkaz: pro administrativní budovu, jejíž energetická vztažná plocha je větší než:

 • nad 1 500 m2 do 31.12.2014
 • nad 1 000 m2 do 31.12.2016
 • pod 1 000 m2 do 31.12.2018

Jak zjistíte energetickou plochu

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy počtem pater:

energetická plocha

Definice z novely zákony č. 406/2000 - Zákon 318/2012 Sb § 2 odst. 1 písmena r:

Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
 

Výjimky pro komerční budovy

 • budovy s plochou do 50 m2
 • budovy navrhované a obvykle užívané průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

Povinnosti majitele administrativní budovy

 • Nechat vypracovat průkaz do podle velikosti objektu:
  • nad 1 500 m2 do 31.12.2014
  • nad 1 000 m2 do 31.12.2016
  • pod 1 000 m2 do 31.12.2018
 • Nechat vypracovat průkaz při větší změně na bytovém domu
  • Větší změna - změní-li se 25% z obvodových konstrukcí - např. zateplení objetku apod.  

 

Cena energetické "štítku" pro komerční budovy

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. 

 • Ceny jdou od 3850Kč  včetně DPH
 • V ceně je poštovné i balné
 • V ceně jsou dvě kopie - další kopie dle dohody

Zjistěte cenu pro vaši adminitrativní budovu - nezávazná cenová kalkulace - zdarma

POPTAT ŠTÍTEK

 

Potřebné podklady pro zhotovení štítku komerční budovy

Pokud podklady nemáte - nic se neděje, provedeme zaměření a prohlídku objektu na místě

 Nejdůležitější jsou tyto podklady:

 • Výkresy - půdorysy
 • Výkresy - pohledy
 • Výkresy - řezy
 • Skladby konstrukcí
 • Způsob vytápění a ohřevu teplé vody
Seznam všech potřebných informací pro vyhotovení PENB, stávající objekt v PDF pdfPodklady-PENB

 

Časté otázky - Energetický štítek pro komerční budovu

Dotazy k tzv. „štítkování budov“ a pořizování PENB

Jestliže budu ignorovat požadavky zákona a nechci dávat peníze za žádný štítek, může se mi něco stát?

Ano. Dodržování uvedených požadavků kontrolují podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) územní inspektoráty Státní energetické inspekce (SEI). Inspektoři jsou oprávněni vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií. Při nedodržení zákona mohou vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek udělit pokutu. Kontrolu vykonává Státní energetická inspekce, ta také v případě porušení povinnosti vybírá a vymáhá pokuty. Kontroly probíhají na základě náhodných výběrů, do budoucna se však počítá i s podněty kupujících či nájemců, kteří průkaz od pronajímatele či prodávajícího neobdrželi. U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala. Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč. U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun. Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt se promlčí ve lhůtě jednoho roku poté, co se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl spáchán.

 

Jaké jsou ceny PENB?

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Ceník pro stávající budovy naleznete zde: Ceník energetických průkazů budovy

 

Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).

 

Stačí podklady poslat e-mailem energetickému specialistovi, nebo si musí dům osobně prohlédnout?

Zpracovatel PENB musí mít k dispozici věrohodné informace. Pokud mu je zadavatel neposkytne, měl by si je osobně ověřit. To však znamená náklady navíc, které je nutno promítnout do ceny zpracování PENB.

 

Co vlastně musí obsahovat podklady, které energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů?

Pokud není k dispozici projekt s technickými zprávami, které obsahují skladby konstrukcí obvodové obálky budovy, je nutno stav budovy ověřit na místě měřením a případnými sondami do těchto konstrukcí. Další údaje nutné k výpočtu jsou informace o stavu technických zařízení budovy- vytápění, větrání, osvětlení, chlazení, rekuperace… Zjištění a dokladování těchto údajů si vyžádá dodatečné náklady, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

 

K čemu mi bude energetický štítek? Pomůže lépe prodat nemovitost?

Energetický štítek dává kupujícímu spolehlivou informaci o tom, jak je provoz nabízené budovy hospodárný, nikoliv o tom, jaká je skutečná energetická spotřeba hodnocené nemovitosti. Dosud předkládaná vyúčtování za spotřebované energie jsou zpravidla ovlivněna zvyky a způsobem hospodaření dosavadních uživatelů (část roku neobydleno, topí se pouze v jedné místnosti). Kupující, který se rozhoduje pro tak velkou investici, však potřebuje objektivní hodnocení. Ve vyspělém světě je stupeň energetické náročnosti budovy jednou ze základních informací, které jsou u nabízené nemovitosti inzerovány. 

 

  

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Máte-li jakoukoli otázku o Průkazu Energetické Náročnosti Budovy.
Neváhejte se bezplatně zeptat.

Zodpovídání otázek je zdarma

Jméno:
E-mail:
Otázka:

S osobními údaji je zacházeno dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000.
            Poskytnuté údaje nebudou předány třetím stranám.

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+