Kdy je potřeba energetický průkaz pro komerční budovu

Z novely zákona č.406/2000vyplývá povinnost zajistit průkaz: pro administrativní budovu, jejíž energetická vztažná plocha je větší než:

 • nad 1 500 m2 do 31.12.2014
 • nad 1 000 m2 do 31.12.2016
 • pod 1 000 m2 do 31.12.2018

Jak zjistíte energetickou plochu

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy počtem pater:

energetická plocha

Definice z novely zákony č. 406/2000 - Zákon 318/2012 Sb § 2 odst. 1 písmena r:

Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
 

Výjimky pro komerční budovy

 • budovy s plochou do 50 m2
 • budovy navrhované a obvykle užívané průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

Povinnosti majitele administrativní budovy

 • Nechat vypracovat průkaz do podle velikosti objektu:
  • nad 1 500 m2 do 31.12.2014
  • nad 1 000 m2 do 31.12.2016
  • pod 1 000 m2 do 31.12.2018
 • Nechat vypracovat průkaz při větší změně na bytovém domu
  • Větší změna - změní-li se 25% z obvodových konstrukcí - např. zateplení objetku apod.  

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+