Potřebné podklady pro zhotovení PENB

Energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů PENB řadu dokladů, mimo jiné také
stavební dokumentaci objektu. Někteří vlastníci nemovitostí tyto doklady nemají k dipozici.
Pokud si objednáte u naší firmy zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy a
vyhotovení štítku obálky budovy, pak dokážeme dodatečně zpracovat i stavební dokumentaci, která vám
možná chybí.

Pro informaci přikládáme přehled nezbytných dokladů, které jsou třeba pro zhotovení výpočtu
průkazu energetické náročnosti budovy.

Identifikační údaje budovy

 • Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
 • Účel budovy
 • Kód obce
 • Kód katastrálního území
 • Parcelní Číslo
 • Vlastník nebo společenství vlastník, popř. stavebník
 • Adresa
 • Tel./e-mail
 • Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
 • Adresa
 • Tel./e- mail

Technické údaje

 • Plán situace stavby
 • Z technické části projektové dokumentace:

 Technická zpráva TZB
 Tato zpráva má obsahovat:
 - popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 - Typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové apod). Celkový elektrický příkon osvětlení budovy, Způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 - bude-li instalováno - nucené větrání
 - popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany).

 • Z architektonické a stavebně-technické části projektové dokumentace:

 - Technická zpráva
 - Půdorys jednotlivých podlaží (vč. případného suterénu)
 - Řezy 
 - Pohledy

Tyto podklady mají obsahovat:
 - Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
 - Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo)



Potřebné informace pro vyhotovení PENB, stávající objekt v PDF pdfPodklady-PENB

PENB - Rychle

Nejrychlejší zpracování PENB

Expresní zpracování do 3 dnů od zadaní

Určete si v poptávce termín jaký potřebujete.

PENB - Levně

Cena PENB na internetu

ceny včetně DPH

 • Ceny pro novostavby od 2 925 Kč
 • Ceny pro stávající RD od 4 500 Kč
 • Cena pro bytový dům od 5 900 Kč

Zadejte poptávku a přesvěčte se.

PENB - Kvalitně

Kvalitní a odborné zpracovaní.

Máme řadu zkušeností

přesvědčte se v Referencích

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+