Co to je Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - energetický štítek?

energeticky-stitek-penbPrůkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech:

 • Při nové výstavbě. PENB  součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
 • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
 • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
 • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
 • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

Kdy je energetický průkaz potřeba ?

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech


A. Při nové výstavbě- PENB je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

B. Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu celé budovy. Prodávající/pronajímatel má v takových případech povinnost:

 • předložit PENB možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy
 • předat PENB kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé energetické náročnosti podle PENB uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje/pronájmu.

C. Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.

PENB BUDOU DÁLE POVINNI ZAJISTIT (ŘAZENO CHRONOLOGICKY):

D. Do 31. prosince 2014 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.

E. Do 30. června 2015 vlastníci budov užívaných orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

F. Od 1. ledna 2016 vlastník při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.

G. Do 31. prosince 2016 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.

H. Do 31. prosince 2018 vlastníci stávajících bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

JAK URČÍM ENERGETICKY VZTAŽNOU PLOCHU?

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy domu počtem pater:

energetická plocha

 

Výjimky, kdy nemusí být penb zpracován

PENB nemusí být zpracován pro:

 • 1. budovy s plochou do 50 m2,
 • 2. stavby pro rodinnou rekreaci
 • 3. budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok
 • 4. Pokud vlastníkovi bytové jednotky nebyl na písemné vyžádání PENB vydán, může jej nahradit vyúčtováním energií za uplynulé 3 roky

Cena zpracování PENB

Cena zpracování průkazu energetické náročnosti budovy - energetického štítku je smluvní.

 Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. 

 • Ceny jdou od 3850Kč  včetně DPH
 • V ceně je poštovné i balné
 • V ceně jsou dvě kopie - další kopie dle dohody

Zjistěte cenu pro Váš objekt - nezávazná cenová kalkulace - zdarma

 POPTÁVKA ŠŤÍTEK

Novostavba

Pokud se jedná o zpracování PENB na jednotlivý rodinný dům, je možno vycházet ze základní ceny 2 950,- Kč.

Tuto cenu ovlivňuje směrem výše velikost objektu, jeho členitost, atd..; směrem níže: opakovatelnost – řadová zástavba – apod.

Přesnou cenu PENB zjistíte pokud pošlete poptávku.

 

Stávající budova

Rodinný dům podlahová plocha

 • do 150m2 4 500 Kč
 • do 200m2 5 000 Kč
 • nad 200m2 5 500 Kč

Bytový dům

 • od 5 900 Kč
Aktuální ceník pro stávající objekty ke stažení v PDF pdfCeník

 

 

Rozdíl mezi energetickým štítkem a energetickým průkazem budovy


Grafická podoba Průkazu energetické náročnosti i Energetického štítku obálky budovy je skutečně obdobou energetických štítků, které najdeme na nových domácích spotřebičích. Pro vypracování je potřeba řada výpočtů, zápis výsledků je jednoduchý a přehledný, jak můžete vidět na obrázku. Obsah, který nám štítek a průkaz sdělují je ovšem rozdílný.

Průkaz udává, kolik energie potřebuje objekt

Průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o potřebě energie. Výpočet zahrnuje pouze energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu domu. Není zde zahrnuta potřeba související s provozem objektu, jako používání elektrotechniky, kuchyňských spotřebičů. Navíc jsou budovy posuzovány podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek a ne podle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Konkrétní spotřeba energie se tedy bude výrazně lišit od hodnot, uvedených v Průkazu.

 

Štítek ukazuje, jak dobře jsou konstrukce izolované.

Energetický štítek obálky budovy vám dá detailnější informace o konstrukcích. Dozvíte se, kterou konstrukcí utíká nejvíce tepla a kterou je potřeba případně zateplit. Závěrem tohoto výpočtu je opět přehledné grafické hodnocení celého objektu, kde je objekt klasifikován třídou. To znamená, že čím lepší třídu získáte v energetickém štítku, tím méně tepla konstrukcemi ztratíte a tím pádem budete i méně topit.

Vždy vypracováváme energetický průkaz - ten vyžaduje zákon

energeticky stitek budova

Potřebné podklady pro zhotovení PENB

Energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů PENB řadu dokladů, mimo jiné také
stavební dokumentaci objektu. Někteří vlastníci nemovitostí tyto doklady nemají k dipozici.
Pokud si objednáte u naší firmy zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy a
vyhotovení štítku obálky budovy, pak dokážeme dodatečně zpracovat i stavební dokumentaci, která vám
možná chybí.

Pro informaci přikládáme přehled nezbytných dokladů, které jsou třeba pro zhotovení výpočtu
průkazu energetické náročnosti budovy.

Identifikační údaje budovy

 • Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
 • Účel budovy
 • Kód obce
 • Kód katastrálního území
 • Parcelní Číslo
 • Vlastník nebo společenství vlastník, popř. stavebník
 • Adresa
 • Tel./e-mail
 • Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
 • Adresa
 • Tel./e- mail

Technické údaje

 • Plán situace stavby
 • Z technické části projektové dokumentace:

 Technická zpráva TZB
 Tato zpráva má obsahovat:
 - popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 - Typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové apod). Celkový elektrický příkon osvětlení budovy, Způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 - bude-li instalováno - nucené větrání
 - popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany).

 • Z architektonické a stavebně-technické části projektové dokumentace:

 - Technická zpráva
 - Půdorys jednotlivých podlaží (vč. případného suterénu)
 - Řezy 
 - Pohledy

Tyto podklady mají obsahovat:
 - Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
 - Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo)Potřebné informace pro vyhotovení PENB, stávající objekt v PDF pdfPodklady-PENB

Co obsahuje Protokol Průkazu energetické náročnosti budovy ?

Identifikační údaje budovy

 • údaje o hodnocené budově, zejména adresu, kód katastrálního území a číslo parcely, na které budova stojí,
 • údaje o provozovateli, vlastníku či stavebníku
  • typ budovy,
  • použité energie v budově

Technické údaje budovy

 • popis objemů a ploch budovy
 • tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a obálky budovy
 • základní vlastnosti energetických systémů budovy
 • dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení budovy
 • celková energetická náročnost hodnocené budovy
 • referenční hodnoty
 • vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
 • celková měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na  vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení, vztažená vždy na celkovou podlahovou plochu
 • klasifikační třída energetické náročnosti hodnocené budovy, modernizační  opatření ve stavební  části a v technickém zařízení budovy
  • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
  • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy,
  • doporučená  opatření  pro  technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy

 • opatření ke zdokonalení  obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy
 • klasifikační  třídu  energetické  náročnosti  hodnocené  budovy  po provedení doporučených opatření
 • doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

PENB - Rychle

Nejrychlejší zpracování PENB

Expresní zpracování do 3 dnů od zadaní

Určete si v poptávce termín jaký potřebujete.

PENB - Levně

Cena PENB na internetu

ceny včetně DPH

 • Ceny pro novostavby od 2 925 Kč
 • Ceny pro stávající RD od 4 500 Kč
 • Cena pro bytový dům od 5 900 Kč

Zadejte poptávku a přesvěčte se.

PENB - Kvalitně

Kvalitní a odborné zpracovaní.

Máme řadu zkušeností

přesvědčte se v Referencích

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+