Kdy je potřeba "energetický štítek" pro rodinný dům

Kdy je potřeba průkaz energetické náročnosti pro rodinný dům:

 • Novostavba
 • Větší změna dokončené budovy (rekonstrukce)
 • Prodej
 • Pronájem

Kdy není průkaz energetické náročnosti potřeba (výjimky)

 • Pro rekreační objekt není potřeba vypracovat energetický průkaz
 • Pro budovy s plochou do 50 mnení potřeba vypracovat energetický průkaz

Povinnosti majitele - při prodeji

 • Předložení energetického průkazu možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy o koupi n budovy nebo její části.
 • Předat energetický průkaz kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o koupi
 • Zajistit, aby při prodeji ukazatelé uvedené v energetickém průkazu byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy 

Povinnosti majitele - při pronájmu

 • Předložení průkazu možnému pronajímateli před uzavřením smlouvy o pronájmu budovy nebo její části.
 • Předat průkaz nájemníkovi nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu
 • Zajistit, aby při pronájmu ukazatelé energetické naročnosti budovy podle energetického průkazu byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy 

Povinnosti majitele - při nové výstavbě

 • Průkaz energetické náročnosti je povinná součást projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+