Časté otázky - Energetický štítek pro veřejné budovy

Dotazy k tzv. „štítkování budov“ a pořizování PENB

Je nutno průkaz někam viditelně umístit?

Tato povinnost platí jen u budovy užívané orgánem veřejné moci. Pokud bude dům předmětem prodeje, je nutno uvádět hodnoty z PENB již v inzertních materiálech. 

Průkaz se umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.

 

Jsou budovami užívanými orgány veřejné moci ve smyslu § 7a zák. č. 406/2000 Sb. všechny budovy ve vlastnictví orgánu, nebo jen ty ve kterých veřejnou moc vykonává?

V tomto zákoně se rozumí orgánem veřejné moci také subjekty zřízené tímto orgánem (§ 7 odst. 1 písm. b). Podle uvedeného paragrafu se jedná o budovy užívané orgánem veřejné moci (od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2). To znamená například sídlo obecního úřadu. Pokud úřad sídlí v budově jiného vlastníka, zajistí PENB vlastník této budovy. Zároveň upozorňujeme, že orgán veřejné moci, jako každý vlastník, je povinen zajistit PENB při: a) prodeji budovy nebo ucelené části (např. odprodej bytů do soukromého vlastnictví), b) pronájmu budovy (např. domy s obecními byty), c) výstavbě nové budovy, d) větších změn dokončených budov (nad 25% objemu).

 

Jako orgán veřejné moci sídlíme v budově zámku, který je kulturní památkou. Je naší povinností nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budov?

Ano, podle § 7a odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. máte tuto povinnost. Výjimka z této povinnosti, uvedená v odst. 5 téhož paragrafu, se na kulturní památky nevztahuje. Pro kulturní památky platí výjimka, která je uvedená v § 7 odst. 5 písm. b). Tato výjimka se však vztahuje na výstavbu nových a na změny dokončených budov.

Jaké jsou ceny PENB?

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Ceník pro stávající budovy naleznete zde: Ceník energetických průkazů budovy

Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).

 

Stačí podklady poslat e-mailem energetickému specialistovi, nebo si musí dům osobně prohlédnout?

Zpracovatel PENB musí mít k dispozici věrohodné informace. Pokud mu je zadavatel neposkytne, měl by si je osobně ověřit. To však znamená náklady navíc, které je nutno promítnout do ceny zpracování PENB.

 

Co vlastně musí obsahovat podklady, které energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů?

Pokud není k dispozici projekt s technickými zprávami, které obsahují skladby konstrukcí obvodové obálky budovy, je nutno stav budovy ověřit na místě měřením a případnými sondami do těchto konstrukcí. Další údaje nutné k výpočtu jsou informace o stavu technických zařízení budovy- vytápění, větrání, osvětlení, chlazení, rekuperace… Zjištění a dokladování těchto údajů si vyžádá dodatečné náklady, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

 

Před několika lety jsme na uvedené budovy museli provést energetický audit. Potřebujeme nyní ještě průkaz?

Průkazy energetické náročnosti budov se vyhotovují podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., která nabyla účinnosti 1.července 2007. Pokud byl energetický audit vypracován před tímto datem, musí být nyní vyhotoven PENB. Pro jeho výpočet lze použít některé údaje obsažené v auditu (§ 7 vyhl. 148/2007 Sb.).

Potřebuje průkaz také budova ve vlastnictví obce, kterou obec komerčně pronajala (sportovní hala, restaurace)?

Průkaz potřebují OVM také pro budovy, které sice vlastní, ale pronajímají je dalším subjektům. (tento pronájem je uvažován jako forma užívání). Příkladem je sportovní hala v pronájmu akciové společnosti, restaurace či autoservis ve vlastnictví obce.

(Zdroj: Státní energetická inspekce, prosinec 2013)

   

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Máte-li jakoukoli otázku o Průkazu Energetické Náročnosti Budovy.
Neváhejte se bezplatně zeptat.

Zodpovídání otázek je zdarma

Jméno:
E-mail:
Otázka:

S osobními údaji je zacházeno dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000.
            Poskytnuté údaje nebudou předány třetím stranám.

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+