Kdy je potřeba energetický průkaz pro veřejné budovy

Z novely zákona č.406/2000 vyplývá povinnost zajistit průkaz: pro budovy užívané orgánem veřejné moci, jejichž energetická vztažná plocha je větší než:

 • nad 500 m2 (od 1.7. 2013)
 • nad 250 m2 (od 1.1.2015)

Energetická plocha

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy počtem pater:
Definice z novely zákony č. 406/2000 pdfZákon 318/2012 Sb
§ 2 odst. 1 písmena r:
Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Výjimky - kdy nemusí být průkaz zpracován pro veřejnou budovu 

 • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
 • budovy s plochou do 50 m2,
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

Povinnosti

 • Zajistit vypracování průkazu podle velikosti budovy
  • nad 500 m2 (od 1.7. 2013)
  • nad 250 m2 (od 1.1.2015)
 • Průkaz umísťit na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo na plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+