Kdy je potřeba energetický průkaz pro veřejné budovy

Kategorie: Energetický průkaz pro - veřejné budovy

Z novely zákona č.406/2000 vyplývá povinnost zajistit průkaz: pro budovy užívané orgánem veřejné moci, jejichž energetická vztažná plocha je větší než:

Energetická plocha

Energetickou plochu zjednodušeně zjistíte vynásobením zastavěné plochy počtem pater:
Definice z novely zákony č. 406/2000 pdfZákon 318/2012 Sb
§ 2 odst. 1 písmena r:
Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Výjimky - kdy nemusí být průkaz zpracován pro veřejnou budovu 

Povinnosti