časté otázky

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy o energetickém průkazu a o našich službách.

Základní otázky o průkazech

Pokud někdo v našem bytovém domě prodává byt, tak doloží spotřebu energií za poslední 3 roky - na co bychom potřebovali průkaz?

Jste-li SVJ (bytové družstvo) a ve vašem domě se prodává byt (převádí užívací právo k bytu), jste povinni opatřit si průkaz ((§ 7a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění).

 

Pokud průkaz neopatříte, může sice vlastník jednotky nahradit průkaz vyúčtováním dodávek energií za uplynulé 3 roky (aby mohl byt prodat), avšak pokud by kdokoliv dal podnět na Státní energetickou inspekci, hrozí SVJ (družstvu) pokuta až do výše 200 000 Kč.

Nepronajímáme žádný byt, ale pouze nebytový prostor, tedy nepotřebujeme průkaz, že?

Průkaz budete potřebovat i ve Vašem případě. Povinnost opatřit při prodeji či pronájmu průkaz platí totiž obecně pro všechny budovy (§ 7a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění), nikoli pouze pro objekty k bydlení. Výjimky jsou uvedeny zde.

Prodávám dům ze začátku minulého století, který určitě vyjde do "G", platí pro mne nějaká výjimka?

Ano, Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 a po tomto datu na ní nebylo zatepleno víc než 25% obálky budovy.

Právě jsme podepsali kupní smlouvu na domek, můžete nám udělat průkaz s dřívějším datem?

Každý průkaz musí být při vyhotovení zaevidován do databáze ENEX vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Systém automaticky přiřadí průkazu datum, kdy byl zaevidován. Z tohoto důvodu bohužel není možné uvádět v průkazu dřívější datum. 

Připomínáme, že při prodeji, či pronájmu by průkaz měl být vyhotoven již ve fázi inzerce dané nemovitosti (§ 7a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění).

O našich službách 

Jaká je cena PENB a co všechno zahrnuje?

Cena PENB se odvíjí od typu nemovitosti – rodinné domy začínají na částce 4 000 Kč, bytové domy od 6 500 Kč. Více o  cenách se dozvíte v ceníku.

Cena je konečná (nejsme plátci DPH) a zahrnuje v případě stávající budovy příjezd technika, zaměření nemovitosti, zpracování 2 originálů PENB. Poštovné je zdarma, stejně jako veškerá komunikace a konzultace v průběhu zpracování zakázky.

Jak dlouho budu čekat na dodání průkazu?

Průkaz energetické náročnosti budovy Vám zašleme nejpozději do 10 pracovních dnů od návštěvy objektu naším technikem. Termín příjezdu technika se odvíjí především od časových možností majitele nemovitosti a zajištění přístupu do objektu. Pokud byste potřebovali, vyhotovíme průkaz expresně za příplatek dle dohody.

Proč bych se měl zajímat o kvalitu zpracování průkazu?

Aby průkaz obstál před případnou kontrolou, musí být zpracován správně, tzn. na základě fyzické návštěvy objektu a vyměření nemovitosti technikem. Kromě stavební a technické kontroly je nutná rovněž kontrola stáří a stavu zdroje tepla a ohřevu teplé vody, osvětlení, případně dalších technických zařízení v budově jako je např. chlazení, větrání apod. Tyto informace nelze zjistit jiným způsobem než návštěvou objektu.

 

Pokud narazíte na velmi levné nabídky na zhotovení průkazů (1 – 2 tis Kč vč. DPH), s největší pravděpodobností se bude jednat o neseriózního zpracovatele, který tvoří PENB tzv. „od stolu“. Takový průkaz není podložen skutečností na základě reálného měření, ale pouze podle odhadu a zaslaných dat (fotografie, neúplná či neaktuální dokumentace, atd.).

 

Nekvalitní PENB pak pravděpodobně nebude odpovídat skutečnosti a bude snadno napadnutelný ze strany úředníků, což může zkomplikovat např. úspěšné vyřízení prodeje nemovitosti nebo žádosti o kotlíkovou dotaci.

Položte jakkoliv otázku:

Máte-li jakoukoli otázku o Průkazu Energetické Náročnosti Budovy(PENB),
nebo o našich službách. Neváhejte se zeptat.

S osobními údaji je zacházeno dle znění Zákona o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje nebudou předány třetím stranám.

Bezplatné energetické poradenství – EKIS:

 

 

 

Společnost ArchEnergy s.r.o. je Energetickým konzultačním a informačním střediskem (zkratka EKIS), poskytujícím bezplatné  energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Konzultace probíhají s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Konzultace mohou probíhat formou osobní návštěvy v konzultačním středisku (alej Svobody 56, Plzeň 1)
Návštěvu střediska EKIS doporučujeme rezervovat předem na tel. 721 059 178 nebo info@archenergy.cz.
Konzultace jsou možné u nás v kanceláři i u Vás doma.

Jednodušší dotaz položit poradcům elektronicky, prostřednictvím formuláře.

Hlavní konzultační oblasti:

  • Energetická náročnost budov
  • Dotace na zateplení
  • Průkazy energetické náročnosti budov,
  • Pasivní domy

Více informací o střediscích EKIS a bezplatném poradenství naleznete www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.