Na začátku roku 2020 přichází v účinnost nařízení podle směrnice EU, jež omezuje energetickou náročnost nově stavěných budov. Klade si za cíl učinit jejich provoz především ekologičtější, ale i ekonomičtější. Jaké může mít směrnice dopady?

Směrnice EU platí od 1. 7. 2010 a již v průběhu její platnosti, tj. před rokem 2020 musí přijmout členské státy legislativní změny, které u novostaveb zajistí, aby se součet nákladů na výstavbu domu a na jeho vytápění během životnosti minimalizoval. Spočívaly například v zavedení certifikátu energetické náročnosti pro veškeré nové budovy, dále se toto opatření týkalo i domů či bytů na prodej nebo pronájem.

Za svůj cíl si směrnice klade snížení potřeb energie budov v zemích EU o 20 % do roku 2020 v porovnání s rokem 1990. Podle Evropské komise zhruba 40 % z celkové produkce oxidu uhličitého v rámci EU padne právě na provoz budov. V ČR je tento podíl o něco nižší kvůli emisím pocházejícím z těžkého průmyslu.

Povinnost výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen „BTNSE“) zavádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Do národní legislativy byla tato povinnost transponována zákonem č. 318/2012., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s platností od 1. 1. 2013. BTNSE v souladu s § 2 odst.1 písm. w) zákona je „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž potřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Povinnost výstavby nových budov ve standardu TNSE je postupná a započala již v roce 2016. Povinnost byla nejdříve zavedena pro budovy, jejichž vlastník nebo uživatel byl orgán veřejné moci. Pro všechny ostatní vlastníky je povinnost zaváděna postupně od roku 2018 do roku 2020 dle velikosti energetické vztažné plochy.

Toto zpřísnění neznamená že nutné stavět pasivní domy či dokonce nulové. Budova s téměř nulovou spotřebou energie je nastavena benevolentně a je zde prostor pro zpřísnění – které přijde v roce 2022. S budovami, které odpovídají budovám s téměř nulovou spotřebou energie, se již poměrně dlouho setkáváme. Prakticky odpovídají výstavbě na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla, které byly v normě Tepelná ochrana budov definovány již v roce 2011.