ZÁKON Č. 406/2000 SB. 
O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

O ČEM JE TENTO ZÁKON?

Potřebujete více informací o průkazu při prodeji

Tento zákon stanovuje povinnosti stavebníků, vlastníků budov, vlastníků bytových jednotek a realitních kanceláří z pohledu energetické náročnosti objektů.

KDE TENTO ZÁKON NAJDU?

Poslední verzi zákona s účinnost od 25.01.2020 si můžete stáhnou níže:

  ZÁKON 406/2000 v PDF ke stažení

CO A KDE V ZÁKONĚ NAJDU?

§ 2 Základní pojmy

energeticky vztažná plocha, energetické hospodářství, energetický audit či posudek, průkaz energetické náročnosti, ucelená část budovy

§ 7 energetické požadavky na výstavbu

odst.1 … výstavba nových budov
odst.2 a 3 … rekonstrukce budov
odst.5 … výjimky

§ 7a Průkaz energetické náročnosti při prodeji či pronájmu

odst. 1 a 2 … povinnosti vlastníka budovy při pronájmu/prodeji
odst.3 písm. a) – c) … povinnosti vlastníka bytové jednotky
odst. 3 písm. d) … povinnosti realitní kanceláře
odst. 5 … výjimky

§ 9 energetický audit

§ 9a energetický posudek

JAKÉ NASTALY HLAVNÍ ZMĚNY V ROCE 2020?

Změna grafické části průkazu

Změna PENB v roce 2020

Hlavním hodnotícím kritériem se stala neobnovitelná energie (dříve 2. sloupec na první straně PENB), tedy energie, která se spotřebuje v hodnoceném objektu + při své výrobě. Toto hodnocení bohužel tlačí do horších tříd všechny objekty, které jsou vytápěné klasickou „neekologickou“ elektřinou (tedy s výjimkou tepelných čerpadel).

Na obrázku je příklad bytového domu vytápěného elektrokotli. Dosavadní třída energetické náročnosti je na titulní straně uvedena jako „Celková dodaná energie“.

PENB pro ucelenou část budovy (např. pro bytovou jednotku)

lze nově vyhotovit pouze tehdy, pokud má tato část budovy samostatný zdroj tepla či chladu, případně samostatně měřenou dodávku energie

Povinnosti realitní kanceláře:

Realitní kancelář při prodeji/pronájmu má i nadále povinnost zveřejnit ve fázi nabídky třídu energetické náročnosti; pokud ji neobdrží tak zveřejní nejhorší třídu „G“.
Nově přistupuje povinnost RK uchovat (archivovat) grafickou část průkazu po dobu 3 let.

Energetický audit:

Auditem již není jednorázová zpráva o využívání energie v budovách. Nově se jedná o systematickou kontrolu a analýzu nakládání s energií. Jejím předmětem již není jen objekt, ale celý provoz podniku (tedy např. také hospodaření s energií v dopravě).

Větší přístavba v rámci rekonstrukce:

Dosud platilo, že pokud se při rekonstrukci zvětší energeticky vztažná plocha o více než 25%, je třeba vyhotovit 2 PENB (pro přístavbu a pro novou budovu).

Nově se dá hodnotit objekt jako rekonstrukce – pokud celkový objekt po přístavbě do 2,5 násobku energeticky vztažné plochy budovy. Tedy pokud se objekt zvětší pod 2,5 své původní velikosti požadavky na tento objekt jsou méně přísné než na novostavby. Pokud se objekt zvětší více jak 2,5 musí se hodnotit jako novostavba a musí splňovat požadavky na  budovu s téměř nulovou spotřebou. 

Máte více otázek ?

Potřebujete více informací o průkazu při prodeji

Opakující se otázky naleznete v sekci časté otázky
V každém případě nás můžete kontaktovat a rádi Vám zodpovíme jakoukoliv otázku.